سی و دومین روز قیام سراسری – اعتصاب و تظاهرات دانشجویان و جوانان دلیر + توئیت خانم مریم رجوی

  • 1401/07/25
قیام ایران

توئیت خانم مریم رجوی 

امروز دوشنبه بیستم و پنجم مهر، در سی و دومین روز قیام سراسری مردم ایران، اعتراضها و اعتصابها هم‌چنان استمرار دارد. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۱۹۰شهر با ۴۰۰شهید و ۲۰۰۰۰دستگیری به ثبت رسیده است. اسامی ۲۲۴تن از این شهیدان از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

تاکنون اسامی ۲۲۴تن از شهیدان سرفراز قیام که ۱۹۳شهر را در برگرفته، اعلام شده است.

خانم مریم رجوی گفت خامنه‌ای با جنایت و کشتار جوانان ایران، نمی‌تواند رژیم رو به سقوطش را نجات دهد، خون این شهیدان شعله‌های قیام را هر چه فروزانتر خواهد کرد. وی جامعه جهانی را به اقدام فوری برای توقف کشتار در ایران فراخواند و گفت خامنه‌ای، رئیسی و دیگر سرکردگان رژیم باید به‌خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار گیرند.

تصاویر و گزارشات امروز قیام:

زنجان – شعار نویسی شیر زنان  با شعار بهش نگین اعتراض اسمش شده انقلاب -۲۵ مهر 

اردبیل – درگیری دانشجویان علوم پزشکی اردبیل با نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای – ۲۵مهر

دانشگاه آزاد شهر کرد- تظاهرات  دانشجویان  دانشگاه آزاد شهر کرد با شعار هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه -۲۵ مهر 

زندان قزل حصار کرج –  از زندان قزل‌حصار کرج صدای آژیر و تیراندازی شنیده میشود. -۲۵ مهر 

 اردبیل – دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بیانیه‌ای از انقلاب مردم ایران حمایت کردند و اعلام کردند تا روشن شدن همه ابعاد حوادث اخیر اعتصاب خواهند کرد.-دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱

-دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بیانیه‌یی از انقلاب مردم ایران حمایت کردند

تصاویری که از روز گذشته یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ به دستمان رسیده است:

یزد – خروش جوانان شورشی در یزد  در سی و یکمین  روز قیام سراسری -۲۴ مهر 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s