Om

1988 års massaker på 30,000 politiska fångar i Iran  – dags för en FN- utredning

Under sommaren 1988 avrättade iranska regimen 30,000 politiska fångar i landets fängelser och begravde offren i hemliga massgravar.

Massakern började med en fatwa från regimens dåvarande högste ledare, Rouhollah Khomeini, som beordrade avrättningen av alla fångar som fortfarande stödde den främsta iranska oppositionen, Folkets mojahedin (PMOI/MEK).

Dödskommissioner upprättades runtom i landet vilka översåg och genomförde massakern. En majoritet av dem var medlemmar och sympatisörer till oppositionen, PMOI/MEK. Anhängare av vänstergrupper i Iran var avrättade i en andra våg.

Amnesty beskriver 1988 års massaker som ett pågående brott mot mänskligheten. FN:s MR-experter har också påpekat att dessa utomrättsliga massavrättningar utgör ett möjligt brott mot mänskligheten.

Iranska regimens president Ebrahim Raisi var en ledande medlem i Teherans dödskommission och därmed personligen ansvarig för tusentals avrättningar. Hans inblandning i massakern är dokumenterad av både FN:s särskilde Iranrapportör och Amnesty.

Regimen har aldrig erkänt denna massaker. Men högt uppsatta regimtjänstemän har genom åren försvarat dessa massavrättningar och sin egen inblandning.

1988 års massaker är aktuell i Sverige då en iransk medborgare står åtalad i Stockholms tingsrätt misstänkt för inblandning i massavrättningarna 1988.

Amnesty, FN:s särskilde Iranrapportör och parlamentariker världen över kräver och har uppmanat till en internationell, oberoende utredning av 1988 års massaker för att få ett slut på den straffrihet som råder i Iran samt för att lagföra de ansvariga.

Våra krav:

Vi, överlevare och offrens anhöriga, uppmanar FN att tillsätta en oberoende utredning om massakern och Sverige att ta ledarrollen i detta sammanhang.

Vi kräver att FN och det internationella samfundet ska ställa iranska regimens ledare, särskilt Khamenei och Raisi, till svars för folkmord och brott mot mänskligheten.