نود و نهمین روز قیام سراسری – تظاهرات در شهرهای بلوچستان با شعار «خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک» + توئیت خانم مریم رجوی

  • 1401/10/02
زاهدان – پلاکارد سرخم قدغن – مرگ بر دیکتاتورترین دیکتاتور تاریخ – ۲دی

توئیت خانم مریم رجوی 

روز جمعه دوم دیماه ۱۴۰۱، همزمان با نود ونهمین روز قیام سراسری مردم ایران است. قیام سراسری هم‌چنان در شهرهای میهن استمرار دارد. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۸۲شهر با ۷۵۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به‌ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۶۰۱تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

  • شب و روز گذشته جوانان شورشگر با ابتکارات خود در مناطق مختلف تهران، قیام را ادامه دادند برخی از این مناطق عبارتند از: اکباتان، جاده ساوه، شهرک صالحیه، دربند، صادقیه
  • روز گذشته هموطنانمان در شهرهای مختلف میهن، یاد شهیدان سرفراز قیام را بر مزار آنهاگرامی داشتند:

قزوین – بزرگداشت شهید قیام سپهراسماعیلی، کامیاران –چهلم شهید قیام فواد محمدی، ایذه،  بزرگداشت شهید قیام حامد سلحشور، ایذه، چهلم شهید قیام آرتین رحمانی، گرامیداشت شهید قیام فواد قدیمی، سمیرم، چهلم شهید قیام مراد بهرامیان، پدر شهید قیام محمد حاجی رسول پور و …

زاهدان – پلاکارد جوانان دلیر زاهدان بمیری به نام و نمانی به ننگ – ۲دی

زاهدان - پلاکارد جوانان دلیر زاهدان بمیری به نام و نمانی به ننگ - ۲دی

زاهدان – جوانان دلیر شعار می‌دهند امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه ۲دی

زاهدان تظاهرات پرشور مردم این شهر با شعار فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی ۲دی

اراک – گلباران مزار شهید قیام مهرشاد شهیدی توسط مردم آزاده این شهر – ۲دی

اراک - گلباران مزار شهید قیام مهرشاد شهیدی توسط مردم آزاده این شهر - ۲دی - 0

اراک - گلباران مزار شهید قیام مهرشاد شهیدی توسط مردم آزاده این شهر - ۲دی - 1

اراک - گلباران مزار شهید قیام مهرشاد شهیدی توسط مردم آزاده این شهر - ۲دی - 2

اراک - گلباران مزار شهید قیام مهرشاد شهیدی توسط مردم آزاده این شهر - ۲دی - 3

زاهدان – جوانان دلیر با دست گرفتن پلاکارد زندانی سیاسی آزاد باید گردد، شعار می‌دهند مرگ بر جمهوری اعدامی – ۲دی

سنندج – مراسم چهلم شهید قیام عیسی بیگلری با شعار شهید نمی‌میرد ۲دی

زاهدان – هزاران نفر شعار می‌دهند این آخرین پیامه اعدام کنید قیامه ۲دی

زاهدان – طنین شعار آزادی آزادی آزادی در تظاهرات این شهر ۲دی

زاهدان – تظاهرات مردم دلیر با شعار خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک ۲دی

زاهدان – طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر سپاهی در تظاهرات مردم این شهر ۲دی

سمیرم اصفهان – چهلمین روز مراد بهرامیان با شعار مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی ۱دی

زاهدان – تظاهرات زنان دلیر بلوچ با شعار برادر عزیزم خونتو پس می‌گیرم ۲دی

زاهدان – شعار نوجوانان زاهدان قسم به خون یاران ایستاده تا پایان ۲دی

زاهدان – فریادهای جوانان دلیر زاهدان با شعار مرگ بر بسیجی و مرگ بر سپاهی ۲دی

راسک – تظاهرات جوانان دلیر به رغم حضور نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای ۲دی

زاهدان – تظاهرات گسترده مردم با شعار علیه خامنه‌ای و بسیجیان مزدورش ۲دی

زاهدان – فریادهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد در تظاهرات مردم دلیر این شهر ۲دی

تهران – میدان المپیک – جوانان دلیر  بنر حکومتی را به آتش کشیدند – ۲دی

شیراز – مراسم چهلم شهید قیام امید زارع مویدی – غیرت داشته باشید خون بچه من پایمال نمی‌شود – ۲دی

سمیرم اصفهان شعارهای مردمی در گرامیداشت چهلم شهید قیام مراد بهرامیان اول دی

رشت – بیلبورد بزرگ حاوی تصاویر خمینی و خامنه‌ای در ورزشگاه سردار جنگل رشت توسط جوانان دلیر به آتش کشیده شد – اول دی

سمیرم اصفهان تظاهرات شبانه و برپا کردن آتش در این شهر اول دی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s