عضو مجلس ارتجاع: رئیس‌جمهور نمی‌تواند جامعه را اداره کند

  • 1401/05/23

حمزه امینی

حمزه امینی

امروز یکشنبه ۲۳مرداد در جریان سخنرانی اعضای مجلس ارتجاع یکی از نمایندگان به شرایط بحرانی و افزایش نارضایتی‌های مردم اشاره کرد و گفت:

حمزه امینی عضو مجلس ارتجاع: بیمارستانهای هشترود و شهرستان چاراویماق به جهت نبود امکانات اولیه آزمایشگاهی و پزشکان متخصص هیچ امکاناتی ندارند و مردم بیش از حد ناراضی هستند. آقای رئیس‌جمهور دیگر مردم توان تحمل این‌همه گرانی‌ها را ندارند به‌فکر مردم باشید که بیشترین و مهمترین سرمایه نظام و انقلاب ما مردم عزیز و شریف‌مان هستند مردم بیش از حد گلایه‌مند هستند که رئیس‌جمهور نمی‌تواند جامعه را اداره کند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s