صد و نودوسومین روز قیام سراسری – تهران – بانگ شبانه مردم در شهرک باقری با شعار مرگ بر خامنه‌ای ، مرگ بر دیکتاتور

  • 1402/01/07

قیام ایران

قیام ایران

روز دوشنبه هفتم فروردین ۱۴۰۲، همزمان با صد و نودوسومین روز قیام سراسری مردم ایران است. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۸۲شهر با ۷۵۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به‌ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۶۶۴تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

 

  • تصویرنگاری از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در مسکن مهر دهدشت 
  • تهران –  طنین شعارهای شبانه قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان در شهرک باقری – ۶فروردین
  • مزار شهیدان قیام در نخستین روزهای سال ۱۴۰۲
  • اهواز – تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی با شعار عزاعزاست امروز روز عزاست امروز حقوق بازنشسته زیرعباست امروز – ۶فروردین
  • شوش – تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان مقابل فرمانداری رژیم -۶فروردین
  • تهران – تجمع اعتراضی غارت شدگان شبکه رمز ارز کینگ مانی شرکت بادران گستران – ۶فروردین ۱۴۰۲
  • سقز و زیویه – تجمع اعتراضی فرهنگیان در ادارە آموزش و پرورش، برای پیگیری وضعیت یکی از معلمان بازداشت شده – ۶فروردین

جاده هراز – مردم در حین سفر نوروزی هم شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند – ۷فروردین

تهران – بانگ شبانه مردم در شهرک باقری با شعار مرگ بر خامنه‌ای ، مرگ بر دیکتاتور و  قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان – ۶ فروردین ۱۴۰۲

تبریکات نوروزی هموطنان و کانونهای شورشی

مزار شهیدان قیام در نخستین روزهای سال ۱۴۰۲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s