شصت و هفتمین روز قیام – تظاهرات گسترده و درگیری در پیرانشهر،بوشهر و جوانرود – توئیت خانم مریم رجوی

  • 1401/08/30
قیام ایران

توئیت خانم مریم رجوی 

روز دوشنبه ۳۰آبان ۱۴۰۱، شصت و هفتمین روز قیام سراسری مردم ایران همزمان با ششمین روز از سالگرد قیام خونین آبان ۹۸ است. تظاهرات مردمی و اعتصابها هم‌چنان در شهرهای میهن استمرار دارد. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۴۳شهر با ۶۰۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۴۶۶تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

 

روز گذشته قیام در ده‌ها شهر میهن هم‌چنان گسترش یافت،‌ بازار‌های بسیاری از شهرها هم‌چنان در اعتصاب به‌سربردند و دانشگاه‌های بسیاری در تهران و شهرهای میهن به تحصن و اعتصاب سراسری خود ادامه دادند. طی شب گذشته نیز این اعتراضات ادامه داشت.

 

جوانرود – زخمی‌های درگیری شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر – ۳۰آبان

 

جوانرود – شلیک تیر مستقیم به مردم ومجروح شدن تعدادی از جوانان – کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند قتل عام -۳۰آبان

 

بوشهر تظاهرات مردم بوشهر مقابل استانداری و شلیک گاز اشک‌آور ۳۰آبان

جوانرود تیراندازی مستقیم نیروهای سرکوبگر به سمت مردم و جوانان قیام آفرین ۳۰آبان

بوشهر تظاهرات مردم و جوانان مقابل استانداری با شعار مرگ بر دیکتاتور ۳۰آبان

بوشهر تظاهرات مردم و جوانان مقابل استانداری با شعار بوشهری باغیرت حمایت حمایت ۳۰آبان

جوانرود شلیک تیر جنگی به سوی مردم یک شهروند میگوید با دوشکا میزنند ۳۰آبان

تهران اعتصاب دانشجویان دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی واحد تهران ۳۰آبان

پیرانشهر حضور گسترده مردم برای خاکسپاری شهدای قیام ۳۰آبان

کامیاران اعتصاب سراسری مغازه‌داران شریف ۳۰آبان

تبریز اعتصاب دانشجویان دانشگاه فنی حرفه‌ای الزهرای تبریز ۳۰آبان

جوانرود – مراسم خاکسپاری  عرفان کاکایی و بهالدین ویسی شهدای قیام که شب گذشته توسط مزدوران رژیم به شهادت رسیدند – ۳۰آبان

جوانرود مراسم تشییع شهید قیام عرفان کاکایی که شب گذشته بدست مزدوران خامنه‌ای به شهادت رسید ۳۰آبان

پیرانشهر – جوانان دلیر منزل جنایتکاری که جوانان پیرانشهر را به شهادت رسانده بود به آتش کشیدند – ۳۰آبان

 

تهران – جوانان دلیر پایگاه بسیج ضدمردمی در فاز چهار اندیشه را با کوکتل درهم کوبیدند – ۲۹آبان

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s