حمله شیمیایی عوامل خامنه‌ای علیه مدارس دخترانه در تهران و کرمانشاه

  • 1402/02/05

حمله شیمیایی به مدرارس دخترانه

حمله شیمیایی به مدرارس دخترانه

در پی حملات سیستماتیک شیمیایی عوامل خامنه‌ای علیه دانش‌آموزان دختر، امروز سه‌شنبه (۵اردیبهشت) این حملات ادامه یافت.  بر اثر این حملات شماری از دانش‌آموزان مسموم شدند. در این صفحه گزارش این اقدامات جنایتکارانه رژیم را دنبال کنید.

کرمانشاه – حمله شیمیایی عوامل خامنه‌ای به مدرسه دخترانه قدوسی – ۵اردیبهشت

-کرمانشاه - حمله شیمیایی عوامل خامنه‌ای به مدرسه دخترانه قدوسی - ۵اردیبهشت

-کرمانشاه – حمله شیمیایی عوامل خامنه‌ای به مدرسه دخترانه قدوسی – ۵اردیبهشت

تهران – حمله شیمیایی عوامل خامنه‌ای به دبیرستان دخترانه آوینی و مسمومیت شماری از دانش‌آموزان – ۵اردیبهشت

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s