اعتصاب سراسری دانشجویان و دانش‌آموزان در شصت و یکمین روز قیام – سالگرد قیام آبان۹۸

  • 1401/08/24

تحصن دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران - عکس از آرشیو

تحصن دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران – عکس از آرشیو

امروز سه‌شنبه ۲۴آبان ۱۴۰۱، شصت و یکمین روز قیام سراسری مردم ایران همزمان با سالگرد قیام خونین آبان ۹۸ است. تظاهرات مردمی و اعتصابها هم‌چنان در شهرهای میهن استمرار دارد. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۲۰شهر با ۵۵۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۴۰۲تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

اعتصاب دانشجویان و دانش‌آموزان در شهرهای تهران، سقز، کرمان، اصفهان، کرمانشاه، کرج، شیراز… آغاز شده است.

 

سقز – اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی و حرفه‌یی در سالگرد قیام آبان۹۸ – ۲۴آبان

-سقز - اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی و حرفه‌یی در سالگرد قیام آبان۹۸ - ۲۴آبان

تهران – تظاهرات دانش‌آموزان دلیر در سالگرد قیام آبان۹۸ – ۲۴آبان

کرمانشاه – دانشجویان دانشگاه رازی هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه – ۲۴آبان

تهران – تحصن دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در سالگرد قیام آبان۹۸ – ۲۴آبان

تهران – تحصن دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در سالگرد قیام آبان۹۸ – ۲۴آبان

-تهران - تحصن دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در سالگرد قیام آبان۹۸ - ۲۴آبان

سنندج – تحصن دانشجویان پزشکی در بیمارستان کوثر در سالگرد قیام آبان۹۸ – ۲۴آبان

-سنندج - تحصن دانشجویان پزشکی در بیمارستان کوثر در سالگرد قیام آبان۹۸ - ۲۴آبان

شیراز – اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه باهنر در سالگرد قیام آبان۹۸ – ۲۴آبان

کرمانشاه – شعار دانشجویان دانشگاه رازی این هم سال جنایت، مرگ بر این ولایت – ۲۴آبان

کرج – اعتصاب کامل دانشجویان دانشگاه آزاد کرج همزمان با سالگرد قیام‌ آبان ۹۸ – ۲۴آبان

کرمان – اعتصاب دانش‌آموزان کرمانی همزمان با سالگرد قیام آبان ۹۸ – ۲۴آبان

اصفهان – تظاهرات دانشجویان دانشکده علوم انسانی با شعار آزادی آزادی آزادی – ۲۴آبان

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s