Demonstration av fria iranier och anhöriga till martyrerna av massaker i 1988 inför Stockholms tingsrätt

torsdagen den 10 mars 2022Fria iranier och släktingar till martyrerna av massaker i 1988 demonstrerade inför Stockholms domstol i  torsdags den 10 mars 2022 och uppmanade till rättegången mot Khamenei, Raisi och Ejei för folkmord och brott mot mänskliga röttigheter.Följ bilderna om demonstrationer på denna sida.      

Samling av fria iranier och släktingar av martyrer i 1988 inför Stockholms tingsrätt samtidigt med massmördare Hamid Nouris rättegång 

Idag, onsdagen den 9 mars 2022, har demonstrat de fria iranierna och anhöriga till martyrerna inför  Stockholms domstol för folkmord i 1988 i Iran och uppmanade rättegång mot Khamenei, Raisi och Ejei för folkmord och brott mot mänskligheten. Följ bilder av demonstration på denna sida.