Demonstration av fria iranier och anhöriga till martyrer av massaker i 1988 framför Stockholms dopmstol

Måndagen den 21 februari 2022

Uppmaning till rättegången mot Khamenei och Raeisi och Ejei för folkmord och brott mot mänskliga rättigheter.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s