Tingsrätten flyttar verksamheten till Albanien i två veckor. Åtalade Hamid Noury blir däremot kvar i Stockholm. 

211109

06:01 – 8 nov, 2021

Rättegång om krigsbrott flyttas till Albanien

SverigeDen uppmärksammade rättegången mot Hamid Noury, som åtalats i Sverige misstänkt för krigsbrott i samband med tusentals avrättningar i Iran, flyttas tillfälligt till Albanien.
– Det är mycket ovanligt, men kan hända ibland, säger målsägarbiträdet Göran Hjalmarsson.

Albanien brukar beskrivas som en högborg för den iranska rörelsen Folkets mujahedin, som står i fokus under den svenska rättegången mot folkrättsåtalade Hamid Noury.

Enligt åtalet utfärdade Irans dåvarande ayatolla en så kallad fatwa, en order om att avrätta alla politiska fångar som lierade sig med rörelsen.

Tusentals personer, både medlemmar ur Folkets mujahedin och andra politiska fångar, dödades därefter under sensommaren 1988.

Det historiska målet i Stockholms tingsrätt prövar nu om Hamid Noury, som ska ha arbetat på fängelset utanför Teheran där avrättningarna ägde rum, kan anses vara juridiskt skyldig till både mord och folkrättsbrott.

Många av fallets cirka 70 målsägare och vittnen har inte kunnat ta sig till Stockholm och har hörts på länk.

Men eftersom flera målsägare bor i Folkets mujahedins flyktingläger i Albanien flyttar rätten på måndag ned verksamheten till kuststaden Durres, där man lånar en albansk rättssal för att under två veckor höra sju målsägare.

– Flera brottsoffer bor i lägret och de allra flesta saknar resedokument, de kan alltså inte lämna Albanien. Därför har tingsrätten, efter brottsoffrens önskemål och åklagarnas förfrågan, beslutat att åka ned för att höra dem där, säger Göran Hjalmarsson.

Åtalade Noury stannar däremot kvar i Stockholm, där han har suttit häktad i två år.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s